Monthly Archives: Ekim 2014

Flok Baskı Ve Flok Baskı Yapımı

Flok Baskı Ve Flok Baskı Yapımı
Eki 30 0 Comments

Flok Baskı ve Flok Baskı Yapımı Kumaş blanket üzerinde makineye verilir. Makinenin ön kısmında flok yapışkanı
desenin aktarıldığı şablonlar ile kumaş yüzeyine aktarılır.Böylece flok yapışkanı sürülmüş
olur. Daha sonra kumaş elektriksel alan bulunan bölmeye gelir. Burada elektriksel olarak
yüklenen floklar kumaş üzerine tutunurlar.Floklifleri bir kutuptaki şarjı çeker ve yüksek bir
hızla diğer kutupta olan tutkalın içine çekilir.Flok liflerinin iki kutuplu karakteristiğinden
ötürü çekim gücü ile dikey olarak sıralanır. Kumaş üzerine direkt flok atarken bu elektrik
alan iki elektrot ile oluşturulur.Bir tanesi yüksek voltajlı direkt gücüne bağlanır ve diğeri
topraklanıp kumaşın altındaki metal tabakaya bağlanır. Elektrot, kesilmiş flok liflerini içeren
kapta bulunur. Kaptaki elektrot VARAK şarj edildiği zaman kuvvet, flok liflerinin elektrot ve kumaş
arasında gidip gelme hareketini yapmasını sağlar. Bir flok lifi basılmış bir tutkalla temas
ettiği zaman dikey bir pozisyonda flok tutkalının içine gömülür.Tüm desene flok atıldıktan
sonra tutkal kurutulur ve tutkala yapışmayan floktozları temizlenir.

Genel olarak flok baskı 4 yöntemle yapılmaktadır.

Basınçlı hava kullanarak floklama
yönteminde basınçlı hava ile çalışan Swissted flok püskürtme tabancaları kullanılır.
Floklar tabancalarla püskürtüldüğünden tamamen düzensiz hâlde bulunurlar ve
yüzeyde kadifeden çok keçe havası hissedilir. Bu yöntem bu nedenle geniş
kullanım alanı bulamamaktadır. İkinci bir yöntem ise bir kutu içerisindeki
flokların bir vantilatör yardımıyla üflenmesidir.Bu kutu, kapağı çıkarılabilir 30
inç (762mm) boyutlarında bir kareden yapılmıştır. Kutunun bir yüzünde
vantilatör için delik olmalıdır.Parça basıldıktan sonra baskılı yüz kutunun iç
kısmına bakacak şekilde kutunun kapağına yerleştirilir ve kapak kapatılır.
Kutunun dibinde duran flokların serbest hareketlenebilmeleri için vantilatör
çalıştırılır. Flok PLUS materyal uçuşarak desendeki ıslak kısımlara yapışır.Bu
yöntemlerin hiçbiri ile düzenli bir şekilde yüzey kaplaması elde edilemez.

Silkme (sallama) yöntemiyle floklama yönteminde de baskılı zemin üzerine
floklar bir elekten silkelenerek floklama işlemi gerçekleşir. Bu şekilde elde
edilen baskının yıkama, cheap jerseys sürtme haslığı çok düşüktür ve yüzeyde tam bir kadife
efekti elde edilememektedir. Bu nedenle günümüzde yaygın olarak
kullanılmamaktadır.

Elektrostatik yöntemle floklama yöntemi,
iki zıt kutbun wholesale MLB jerseys birbirini çekmesi ve elektrik alanı oluşturmasını açıklayan fizik
kuralına göre çalışır.Flok lifleri bir kutuptaki şarjı çeker ve yüksek bir hızla
diğer kutupta olan tutkalın içine çekilir. Flok liflerinin iki kutuplu
karakteristiğinden ötürü, çekim gücü ile dikey olarak sıralanırlar. Kumaş
üzerine direkt flok atarken bu elektrik alan iki elektrot ile oluşturulur Bir tanesi
yüksek voltajlı direkt bir akım gücüne bağlanır ve diğeri topraklanıp kumaşın
altındaki metal tabakaya bağlanır.Elektrot,kesilmiş flok liflerini içeren kapta
bulunur.Kaptaki elektrot şarj edildiği zaman kuvvet, flok liflerinin elektrot ve
kumaş arasında gidip gelme hareketini yapmasını sağlar. Bir flok lifi basılmış bir
tutkalla temas ettiği cheap mlb jerseys zaman dikey bir pozisyonda flok tutkalının içine gömülür. Tüm
desene flok atıldıktan sonra tutkal kurutulur ve tutkala yapışmayan flok tozları
temizlenir. Flok baskı yapılacak ortamda ideal şartlar; nem miktarı%50-
65arasındavesıcaklık 25ºC’dir. Flok lifleri ortamı çok çabuk kirlettiği için
işletmede flok baskıya ayrı bir odada yapılmalıdır ya da istasyonların üzerinde
havalandırma menfezleri olmalıdır. Partikülleri yutmamanız açısından
yüzünüzde bir maske olması gerekir. Flok haznesinin içinde en az %70 oranında
flok lifleri olmalıdır. Daha az olması durumunda flok lifleri istenen bölgeye
homojen bir şekilde dağılmaz. Tutkalı bastıktan sonra flok haznesi kumaşın
üstüne getirilir. Kumaş ve hazne arasındaki mesafe 10–15cm olmalıdır. 10–30
saniye arasında Hair bile büyük bir desen floklanabilir.

Isı transferiyle flok yöntemi floklama
işleminde çok daha temiz ve ucuz Wholesale Miami Dolphins Jerseys bir yöntemdir.Bu transferlerde önceden
floklanmış ayırıcı bir kâğıt hazırlanır. Bu kâğıdın arkasında News? ısıyla presleme
işleminde kendiliğinden eriyerek flok liflerini tutan bir tutkal tabakası
vardır.Sıcak presle 175ºC civarında 15 saniyede orta-alçak basınç altında
transfer sağlanmalıdır. Kâğıt, kumaşın üzerinden soğuk olarak sıyrılır. Tüm
beyaz ve renkli kumaşlar üzerine uygulanabilir. Flok kâğıtları çok değişik
renklerde bulunur.Flok transferlerinin dezavantajı presleme işi yüzünden
görüntünün direkt flok baskıya nazaran daha alçak ve sert olmasıdır. Kadife hissi
uyandırmaz.

PİGMENT BASKI ve VARAK BASKI

Eki 27 0 Comments

Pigment everyone! boyar maddeler suda çözünmeyen, elyaf ile muamele edildiğinde hiçbir
kimyasal reaksiyon göstermeyen, elyafa ancak mekanik olarak tutunan renkli parçacıklardır.
Pigment baskı, baskı patında yer alan binder sayesinde elyafa tutunması ile elde edilen baskı
çeşididir.

Varak baskı ise, kalıpla desenin olduğu bölgeye yapıştırıcı aktarıldıktan sonra özel
varak kâğıtlarının yapıştırıldığı bir Past baskı çeşididir

Aynı parça üzerine hem pigment hem de varak baskı yapılması isteniyorsa önce
pigment baskı patı basılır ve kurutulur. Ardından varak baskı tutkalı DataFort basılır. Varak kâğıdı
yerleştirilerek 170- 180 °C’ de preslenerek best hem kâğıdın tutkal basılan yerlere yapışması hem
de pigment baskının fikse edilmesi sağlanır. Varak kâğıdı desen üzerinden çekilerek işlem
bitirilir.Metraj Baskı

Pigment Baskı Varak Baskı Kombinasyonunda Dikkat Edilecek Hususlar

  • Pigment cheap jerseys baskı birden fazla renkli ise renkler arasında ara kurutma yapılmalıdır.

Kurutma yapılmadan baskıya devam edilirse önce basılan yerlerdeki pigment
patı kalıba yapışabilir. Dolayısıyla önce basılan yerde pat kaybı olacağından
basılan bölgede baskı hataları meydana gelebilir.

  •  Pigment baskı Dust patı basıldıktan sonra mutlaka kurutulmalıdır aksi takdirde varak kâğıdı pigment baskı patına cheap nfl jerseys yapışabilir.
  • Varak baskıda kullanılan varak baskı kâğıdının ısıya dayanıklı olması gerekir.
    •  Varak baskı kâğıdı kumaş üzerinden dikkatlice çekilmelidir wholesale jerseys China aksi takdirde kâğıtta yırtılmalar meydana gelebilir.