Tag Archives: Sim Baskı

Sim Baskı

Sim Baskı
Kas 13 0 Comments

Sim baskı, sim baskı tutkalına sim karıştırıldıktan sonra baskı kalıbıyla kumaşa aktarılan özel bir baskı çeşididir.

Sim baskının görünüşü, üzerindeki simlerden dolayı parlak ve canlıdır. Görünüş olarak yaldız, sedef ve sim baskı birbirine çok benzer ve ayırt etmek zordur. Sim baskıyı elinize bulaşan simlerden ayırt edebilirsiniz.Sim baskıda baskıya renk veren, kullanılan simdir. Üretici firmaların çok geniş sim renk paleti mevcuttur. Sim, baskı patında kullanılan yapıştırıcı ve sonrasında yapılan fikse işlemiyle kumaşa ne kadar iyi bağlanırsa yapılan baskının yıkama ve sürtünme haslıkları da o kadar iyi olacaktır. Kullanım esnasında simlerin dökülmesi ya da bulaşması azalacaktır.

Simli Baskı Patı Hazırlama

Sim baskıda kullanılan simli baskı patı, baskı tutkalına sim karıştırılarak hazırlanır. Pata renk veren simdir.
Sim baskı tutkalı, sim karıştırılmadan önce reçetede yer alan kimyasal maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen karışımdır. Sim baskı tutkalı piyasada hazır olarak satılmaktadır. Renksiz ve şeffaf görünümlüdür. Baskı yapılacağında sim baskı tutkalına sim karıştırılır ve baskıya hazır hale getirilir. Baskı tutkalına karıştırılacak sim oranı, müşterinin isteğine göre belirlenir. Ortalama olarak % 15-20 oranında sim karıştırılması tercih edilir.

Sim Baskının Yapılışı

Sim baskı patını aktarmada kullanılan baskı kalıpları düz baskıda kullanılan kalıplarla aynıdır. Ancak geniş gözenekli gaze bezi (ipek) ile yapılmış, önceden desen aktarılmış ve pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılmalıdır.

Sim baskı yapılacak kumaş, baskı masasına yerleştirilir. Kumaş, baskı esnasında kaymaması için yapıştırıcıyla masaya sabitlenir. Baskı şablonu kumaşın üzerine yerleştirilir. Hazırlanan simli baskı patı, şablonun pat garaj alanına döküldükten sonra rakle yardımıyla baskı yapılır.Baskı sonrasında kalıbın veya baskı sırasında kullanılan diğer malzemelerin tazyikli su ile iyice temizlenmesi gerekir aksi takdirde kalıpta tıkanmalar meydana gelebilir.

Sim baskı için kalıplarla kumaşa simli baskı patı aktarıldıktan sonra simin kumaşa sabitlenmesi için 160-180 °C sıcaklıkta, 2-3 dakika fikse makinesinde fikse edilmesi gerekir. Yıkama ve sürtünme sonucunda simlerin dökülmemesi için fikse işlemi önemlidir. Yıkama ve sürtünme haslıklarının yüksek olması fikse işlemine bağlıdır.