Batik Baskı

Batik Baskı

Mamulün beyaz kalması istenen kısımlarının bağlanarak ya da kapatılıp
boyanmayacak hale getirilerek boyar madde banyosuna atılması ve sonrasında bağlanan ya
da kapatılan yerlerin açılmasıyla değişik efektli desen elde edilmesi şeklinde yapılan özel
baskıya batik baskı denir.
Batik baskı uygulama olarak boyamaya benzemektedir. Diğer baskı yöntemlerinde
olduğu gibi baskı patı veya şablonu kullanılmıyor oluşu, boyama gibi sulu ortamda yapılıyor
oluşu, batik baskının bir baskı çeşidi olmadığını düşündürmektedir. Ancak kısmi
renklendirme gerçekleştiğinden baskı olarak nitelendirilmektedir.
Batik baskı genellikle pamuklu kumaşlara uygulanır. Diğer kumaş türlerine de
uygulanmakla birlikte boyamanın kolay ve ucuz olması pamuklu mamulün boyar maddeye
ilgisinin yüksek olması ve batik desenlerinin genellikle yazlık, ince giysilere, eşarp ya da
tülbentlere, dekoratif kumaşlara yakışmasından dolayı batik baskı, pamuklu kumaşlara sıkça
uygulanmaktadır.

Comments are closed.