Pigment Baskı

Pigment Baskı

Pigment Baskı boyar maddelerle baskı işlemi tek adımda direkt baskı yöntemi ve aşındırma
yöntemi ile yapılır. Kıvamlaştırıcı, binder, üre veya gliserin, iyon tutucu, köpük kesici baskıda kullanılan
pigment boyar maddelerdir. Pigment boyar maddeler suda çözünmeyen, elyaf ile muamele edildiğinde hiçbir
kimyasal reaksiyon göstermeyen renkli parçacıklardır. Bunun sebebi yapısında SO4
-2
(sülfat)
gibi suda çözünmeyi sağlayan grupların bulunmamasıdır. Elyafa ancak mekanik olarak
tutunmaları söz konusudur. Bu da yardımcı bir maddeyle olur. Pigment boyar maddelerin
elyafa böyle tutunmalarını sağlayan yardımcı maddelere binder (bağlayıcı) denir. Binderler kimyasal birer yapıştırıcı olarak düşünülebilir. Binderler pigmentin
elyafın yüzeyine yapışmasını sağlayan kimyasallardır. Binderlerin birçoğu elyaf ile
mekanik bağ yaparken bazıları da kimyasal bağ yapar.

Comments are closed.