Plastik Baskı

Plastik Baskı

Plastik baskı son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir baskı türü olduğundan bu
baskıyla ilgili değişik görünüm ve tutum özellikleri istenmektedir. Pata yapılacak ilavelerle
efekt elde edilebileceği gibi kurutma ve fikse sonrası preslemeyle de farklı yüzeyler elde
edilebilir.
Çözücü yardımıyla kıvamı ayarlanan plastik baskı patına, yüzeyin mat ve pütürlü
olması istendiğinde boza kıvamına gelene kadar çözücü ilave edilir. Boza kıvamında
hazırladığımız patın, koyu renklere uygulanmasında örtücülüğünü arttırmak için matweiss
ilave etmek gereklidir.

Comments are closed.