Sim Baskı

Sim Baskı

Sim baskı, sim baskı tutkalına sim karıştırıldıktan sonra baskı kalıbıyla kumaşa
aktarılan özel bir baskı çeşididir. Sim baskının görünüşü, üzerindeki simlerden dolayı parlak ve canlıdır. Görünüş
olarak yaldız, sedef ve sim baskı birbirine çok benzer ve ayırt etmek zordur. Sim baskıyı
elinize bulaşan simlerden ayırt edebilirsiniz.
Sim baskıda baskıya renk veren, kullanılan simdir. Üretici firmaların çok geniş sim
renk paleti mevcuttur. Sim, baskı patında kullanılan yapıştırıcı ve sonrasında yapılan fikse
işlemiyle kumaşa ne kadar iyi bağlanırsa yapılan baskının yıkama ve sürtünme haslıkları da
o kadar iyi olacaktır. Kullanım esnasında simlerin dökülmesi ya da bulaşması azalacaktır

Comments are closed.