Sim Baskı

sim Baskı

Sim baskıda kullanılan simli baskı patı, baskı tutkalına sim karıştırılarak hazırlanır.
Pata renk veren simdir.
Sim baskı tutkalı, sim karıştırılmadan önce reçetede yer alan kimyasal maddelerin
karıştırılmasıyla elde edilen karışımdır. Sim baskı tutkalı piyasada hazır olarak satılmaktadır.
Renksiz ve şeffaf görünümlüdür. Baskı yapılacağında sim baskı tutkalına sim karıştırılır ve
baskıya hazır hale getirilir. Baskı tutkalına karıştırılacak sim oranı, müşterinin isteğine göre
belirlenir. Ortalama olarak % 15-20 oranında sim karıştırılması tercih edilir. Sim baskı patını aktarmada kullanılan baskı kalıpları düz baskıda kullanılan kalıplarla
aynıdır. Ancak geniş gözenekli gaze bezi (ipek) ile yapılmış, önceden desen aktarılmış ve
pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılmalıdır.

Comments are closed.