Transfer Baskı

Transfer Baskı

Transfer Baskı Kâğıda aktarılmış süblime olma (yani ısı etkisiyle buharlaşma) özelliğindeki boyar
maddenin ısı ve basınç etkisi ile kumaşa transferi işlemidir. Süblime olabilen dispers boyar maddeler, özel olarak yapılandırılmış silindir baskı
makinesi, rotasyon baskı makinesi veya ofset baskı makinesi ile kâğıt üzerine basılır.Kâğıt,
hatalara ilişkin kontrol edildikten sonra basılı tarafını basılacak tekstil yüzey ile birleştirip 20
– 30 sn, 210 – 215°C’ye ısıtılmış (PES için) silindirden geçirilir. Bu esnada desen kumaşa
geçer. Baskı işleminden sonra herhangi bir ard işlemin yapılmasına gerek kalmaması büyük
bir avantajdır. Yüksek aktarma sıcaklığı nedeniyle tutumda sertleşme olabilir. Tutum
sertleşmesi lif çeşidine göre farklı olabilir. Günümüzde genelde polyester veya selüloz
polyester karışımlarına basılır.Selüloz oranı çok düşük olmalıdır

Comments are closed.