Varak Baskı

Varak Baskı

Varak Baskı kâğıtlarının en önemli özelliği, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmasıdır.
Baskı esnasında, yapıştırıcı üzerine yerleştirilen varak kâğıdının yapışabilmesi ve fikse
olabilmesi için yüksek sıcaklıklarda, basınç altında preslenmesi gerekir. Varak baskıda
kullanılacak varak kâğıtlarının yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olması gerekmektedir

Comments are closed.